TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Làm Chủ Kiến Thức Toán 11

Nguyễn Thị Lanh
1 đánh giá 48 học viên

Bạn sẽ học được gì

Giúp bạn xác định được mục tiêu, phương pháp học tập đúng đắn.

- Đưa bạn lên nền tảng cao hơn, đi xa hơn vị trí hiện tại.

- Nắm gọn kiến thức lớp 11 trong tay.

- Tự tin đương đầu với Toán 11.

- Được tham gia nhóm kín, đáp ứng thắc mắc 24/7.

Hãy đăng kí ngay khoá học online tuyệt vời này để sở hữu trọn vẹn kĩ năng cũng như kiến thức toán 11 nhé.

Giới thiệu khóa học

Em là học sinh lớp 11 hay học sinh ôn thi đại học, mang trong mình niềm khao khát cháy bỏng về một ngôi trường đại học nào đó nhưng lại e ngại về kiến thức toán lớp 11 quá nặng thì LÀM CHỦ KIẾN THỨC TOÁN 11 là lựa chọn tuyệt vời giành cho em ngay lúc này đấy. Với phương pháp giảng dạy hiện đại:

- Quy trình hoá các dạng toán một cách cụ thể , rõ ràng theo từng bước.

- Sử dụng sơ đồ tư duy giúp em học nhanh hơn, hiệu quả hơn, kích hoạt cả 2 bán cầu não rất đa dạng.

Kiến tức lớp 11 tuy rất nặng nhưng khóa học sẽ giúp em sở hữu được toàn diện kiến thức 11 thật dễ dàng. Khoá học gồm:

- 10 chuyên đề của lớp 11

- 50 bài giảng với 30 câu trắc nghiệm mỗi bài ,cách giải chi tiết sẽ giúp bạn cảm thấy đơn giản, hiệu quả.

Và Cô sẽ là người đồng hành cùng em trong suốt quá trình tham gia khoá học online này.

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Công thức cơ bản Học thử 04:36
 • Bài 1.2: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Công thức cung, góc có liên quan đặc biệt Học thử 06:46
 • Bài 1.3: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Dạng tìm điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác Học thử 06:29
 • Bài 1.4: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Ví dụ Học thử 03:44
 • Bài 1.5: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Áp dụng công thức tính giá trị lượng giác_Phần1 Học thử 02:26
 • Bài 1.6: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Áp dụng công thức tính giá trị lượng giác_Phần2 Học thử 04:51
 • Bài 1.7: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Công thức cộng 04:52
 • Bài 1.8: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Công thức nhân đôi 04:32
 • Bài 1.9: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 1 - Công thức nhân ba, Công thức hạ bậc 04:43
 • Bài 2.1: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 2 - Công hức biến tổng thành tích 03:48
 • Bài 2.2: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 2 - Công thức biến tích thành tổng 03:25
 • Bài 2.4: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 2 - Chứng minh đẳng thức lượng giác_Ví dụ 1 02:14
 • Bài 2.5: Thuộc ngay các CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC phần 2 - Chứng minh đẳng thức lượng giác_Ví dụ 2 03:45
 • Bài 3: Bài tập biểu diễn cung góc trên đường tròn lượng giác - 06:46
 • Bài 4.1: Kiến thức nền tảng về HÀM LƯỢNG GIÁC - Hàm chẵn lẻ - hàm tuần hoàn - Hàm chẵn lẻ - Hàm tuần hoàn 09:07
 • Bài 4.2: Kiến thức nền tảng về HÀM LƯỢNG GIÁC - Hàm chẵn lẻ - hàm tuần hoàn - Hàm y = sinx 05:49
 • Bài 4.3: Kiến thức nền tảng về HÀM LƯỢNG GIÁC - Hàm chẵn lẻ - hàm tuần hoàn - Hàm y = cosx 04:12
 • Bài 4.4: Kiến thức nền tảng về HÀM LƯỢNG GIÁC - Hàm chẵn lẻ - hàm tuần hoàn - Hàm y = tanx 02:46
 • Bài 4.5: Kiến thức nền tảng về HÀM LƯỢNG GIÁC - Hàm chẵn lẻ - hàm tuần hoàn - Hàm y = cotx 02:10
 • Bài 5.1: Làm chủ bài toán TẬP XÁC ĐỊNH hàm lượng giác - Dạng 1 - Tìm tập xác định của hàm số 01:12
 • Bài 5.2: Làm chủ bài toán TẬP XÁC ĐỊNH hàm lượng giác - Dạng 1 - Câu 1 -2 03:09
 • Bài 5.3: Làm chủ bài toán TẬP XÁC ĐỊNH hàm lượng giác - Dạng 1 - Câu 3 -4 02:30
 • Bài 6.1: Làm chủ bài toán HÀM CHẴN LẺ-CHU KÌ TUẦN HOÀN - Dạng 3 - Chu kì tuần hoàn 00:56
 • Bài 6.2: Làm chủ bài toán HÀM CHẴN LẺ-CHU KÌ TUẦN HOÀN - Dạng 3 - Câu 6 10:58
 • Bài 6.3: Làm chủ bài toán HÀM CHẴN LẺ-CHU KÌ TUẦN HOÀN - Dạng 4 09:07
 • Bài 7: Làm chủ bài toán GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT hàm lượng giác - 10:58
 • Bài 8.1: Phương trình CƠ BẢN LƯỢNG GIÁC - Phương trình cơ bản, phương trình quy về 1 ẩn - Phương trình cơ bản, phương trình quy về 1 ẩn 04:23
 • Bài 8.2: Phương trình CƠ BẢN LƯỢNG GIÁC - Phương trình cơ bản, phương trình quy về 1 ẩn - Câu 1 - 2 05:01
 • Bài 8.3: Phương trình CƠ BẢN LƯỢNG GIÁC - Phương trình cơ bản, phương trình quy về 1 ẩn - Câu 3 - 4 06:00
 • Bài 9.1: Phương trình thuần nhất - Phương trình thuần nhất 03:39
 • Bài 9.2: Phương trình thuần nhất - Phương trình thuần nhất - Câu 5 - 6 04:24
 • Bài 9.3: Phương trình thuần nhất - Phương trình thuần nhất - Câu 7 - 8 06:11
 • Bài 10.1: Phương trình đẳng cấp - Phương trình đẳng cấp 04:30
 • Bài 10.2: Phương trình đẳng cấp - Câu 9_Câu 10 06:00
 • Bài 11: Phương trình đối xứng
 • Bài 12: Phương trình tích
 • Bài 13: Phương trình đối chiếu điều kiện
 • Bài 14: Các loại Phương trình LƯỢNG GIÁC 04:23
 • Bài 15.1: Phương trình LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ - Lí thuyết - ví dụ 1,2 - Lí thuyết - ví dụ 1,2 07:57
 • Bài 15.2: Phương trình LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ - Lí thuyết - ví dụ 1,2 - Ví dụ 3 - 4 12:56
 • Bài 15.3: Phương trình LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ - Lí thuyết - ví dụ 1,2 - Ví dụ 5 - 6 11:20
 • Bài 11: Sơ đồ tư duy về các phép BIẾN HÌNH
 • Bài 12: Bài toán TỌA ĐỘ về các phép BIẾN HÌNH
 • Bài 13.1: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về qui tắc cộng, qui tắc nhân - Qui tắc cộng 04:36
 • Bài 13.2: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về qui tắc cộng, qui tắc nhân - Qui tắc nhân 03:50
 • Bài 13.3: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về qui tắc cộng, qui tắc nhân - Các ví dụ - Ví dụ 1 01:32
 • Bài 13.4: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về qui tắc cộng, qui tắc nhân - Các ví dụ - Ví dụ 2.1 - 2.4 06:06
 • Bài 13.5: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về qui tắc cộng, qui tắc nhân - Các ví dụ - Ví dụ 2.5 06:06
 • Bài 13.6: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về qui tắc cộng, qui tắc nhân - Các ví dụ - Ví dụ 3 03:26
 • Bài 14.1: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về hoán vị - Hoán vị 04:36
 • Bài 14.2: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về hoán vị - Ví dụ - Ví dụ 4 05:57
 • Bài 14.3: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về hoán vị - Ví dụ - Ví dụ 5 02:16
 • Bài 15.1: Làm chủ bài toán CHỈNH HỢP - Chỉnh hợp 04:57
 • Bài 15.2: Làm chủ bài toán CHỈNH HỢP - Các ví dụ - Ví dụ 1 03:27
 • Bài 15.3: Làm chủ bài toán CHỈNH HỢP - Các ví dụ - Ví dụ 3 03:18
 • Bài 16.1: Làm chủ bài toán TỔ HỢP - Tổ hợp 03:29
 • Bài 16.2: Làm chủ bài toán TỔ HỢP - Các ví dụ - Ví dụ 1,2 02:38
 • Bài 16.3: Làm chủ bài toán TỔ HỢP - Các ví dụ - Ví dụ 3 03:52
 • Bài 16.4: Làm chủ bài toán TỔ HỢP - Tổng kết 01:33
 • Bài 17.1: Làm chủ kĩ năng xử lý bài toán CÓ CHỮ SỐ LẶP - Bài toán tạo số-Cách giải chung-Câu 1 14:27
 • Bài 17.2: Làm chủ kĩ năng xử lý bài toán CÓ CHỮ SỐ LẶP - Bài toán tạo số - Ví dụ 1,2 11:19
 • Bài 17.3: Làm chủ kĩ năng xử lý bài toán CÓ CHỮ SỐ LẶP - Bài toán tạo số - Câu 4 06:38
 • Bài 18: Làm chủ kĩ năng bài toán có YẾU TỐ HÌNH HỌC
 • Bài 19: Làm chủ kĩ năng BÀI TOÁN XẾP VẬT
 • Bài 20.1: Làm chủ kĩ năng giải BÀI TOÁN XÁC SUÂT - Khái niệm phép thử không gian mẫu Học thử 07:30
 • Bài 20.2: Làm chủ kĩ năng giải BÀI TOÁN XÁC SUÂT - Khái niệm biến cố 11:19
 • Bài 20.3: Làm chủ kĩ năng giải BÀI TOÁN XÁC SUÂT - Khái niệm xác suất 03:52
 • Bài 20.4: Làm chủ kĩ năng giải BÀI TOÁN XÁC SUÂT - Các ví dụ minh họa - Ví dụ 1 - 2 - 3 - 4 07:54
 • Bài 20.5: Làm chủ kĩ năng giải BÀI TOÁN XÁC SUÂT - Các ví dụ minh họa - Ví dụ 5 - 6 - 7 07:34
 • Bài 20.6: Làm chủ kĩ năng giải BÀI TOÁN XÁC SUÂT - Các ví dụ minh họa - Ví dụ 8 - 9 - 10 - 11 18:23
 • Bài 21.1: Nhị thức Newton - Lý thuyết 15:03
 • Bài 21.2: Nhị thức Newton - Dạng 1 ( c1-2 ) 04:29
 • Bài 21.3: Nhị thức Newton - Dạng 1 ( c3 ) 02:47
 • Bài 21.4: Nhị thức Newton - Dạng 1 ( c4 ) 04:53
 • Bài 21.5: Nhị thức Newton - Dạng 1 ( c5 ) 03:04
 • Bài 21.6: Nhị thức Newton - Dạng 1 ( c6 ) 02:28
 • Bài 21.7: Nhị thức Newton - Dạng 1 ( c7 ) 06:49
 • Bài 21.8: Nhị thức Newton - Dạng 2 - Lý thuyết 04:33
 • Bài 21.9: Nhị thức Newton - Dạng 2 ( c8 ) 06:14
 • Bài 21.10: Nhị thức Newton - Dạng 2 ( c9 ) 08:38
 • Bài 21.11: Nhị thức Newton - Dạng 3 - Lý thuyết 04:04
 • Bài 21.12: Nhị thức Newton - Dạng 3 ( c10 ) 04:27
 • Bài 21.13: Nhị thức Newton - Dạng 3 ( c11 ) 05:22
 • Bài 22: Mở đầu về hình học không gian, các khái niệm căn bản nhất. 12:14
 • Bài 23: Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng trong không gian 03:44
 • Bài 24: Làm chủ bài toán giao tuyến 00:00
 • Bài 24.1: Làm chủ bài toán giao tuyến-Lý thuyết 08:33
 • Bài 25: Làm chủ bài toán giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 11:25
 • Bài 26: Làm chủ bài toán thiết diện 11:52
 • Bài 27.1: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Lý thuyết, dạng 1 12:14
 • Bài 27.2: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Dạng 2 05:55
 • Bài 27.3: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 1 10:01
 • Bài 27.4: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 2 06:37
 • Bài 27.5: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 3 05:14
 • Bài 27.6: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 4 08:15
 • Bài 27.7: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 5 10:03
 • Bài 27.8: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 6 11:49
 • Bài 27.9: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 7 06:06
 • Bài 27.10: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 8 03:43
 • Bài 27.11: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 9 05:44
 • Bài 27.12: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với đường thẳng - Các ví dụ-Ví dụ 10 05:08
 • Bài 28.1: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Vị trí-Vị trí 05:32
 • Bài 28.2: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Cách chứng minh 02:26
 • Bài 28.3: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Ví dụ 1 07:55
 • Bài 28.4: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Ví dụ 2 03:56
 • Bài 28.5: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Định lí giao tuyến 03:32
 • Bài 28.6: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Định lí 01:34
 • Bài 28.7: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Ví dụ 3 06:37
 • Bài 28.8: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Ví dụ 4,5 03:22
 • Bài 28.9: Làm chủ các dạng toán về đường thẳng song song với mặt phẳng - Ví dụ 6 03:49
 • Bài 29.1: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Định li-Định lí 16:31
 • Bài 29.2: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Lí thuyết 08:08
 • Bài 29.3: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Các ví dụ-Ví dụ 1 12:42
 • Bài 29.4: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Các ví dụ-Ví dụ 2 06:08
 • Bài 29.5: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Các ví dụ-Ví dụ 3 12:14
 • Bài 29.6: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Các ví dụ-Ví dụ 4 14:58
 • Bài 29.7: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Các ví dụ-Ví dụ 5 07:30
 • Bài 29.8: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Các ví dụ-Ví dụ 6 09:37
 • Bài 29.9: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Các ví dụ-Ví dụ 7,8 08:29
 • Bài 29.11: Làm chủ các dạng toán về mặt phẳng song song với mặt phẳng - Các ví dụ-Ví dụ 9 03:08
 • Bài 30.1: Hình lăng trụ và hình hộp - Hình hộp 06:18
 • Bài 30.2: Hình lăng trụ và hình hộp - Hình lăng trụ 02:52
 • Bài 30.3: Hình lăng trụ và hình hộp - Lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hộp chữ nhật, lập phương 01:50
 • Bài 31.1: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Định nghĩa 09:10
 • Bài 31.2: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 1 07:18
 • Bài 31.3: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 2 04:39
 • Bài 31.4: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Các phép toán vecto, vecto đồng phẳng 17:05
 • Bài 31.5: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 3 06:59
 • Bài 31.6: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 4 06:46
 • Bài 31.7: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 5 14:32
 • Bài 31.8: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 6 06:43
 • Bài 31.9: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 7 07:45
 • Bài 31.10: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Góc giữa 2 vecto, góc giữa 2 đt, tích vô hướng của 2 vecto 12:13
 • Bài 31.11: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - 2 đường thẳng vuông góc 03:23
 • Bài 31.12: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 8 13:51
 • Bài 31.13: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 9 05:25
 • Bài 31.14: Kiến thức tổng quan về vecto trong không gian và ứng dụng - Ví dụ 10 03:30
 • Bài 32.1: Làm chủ bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Định nghĩa 03:41
 • Bài 32.2: Làm chủ bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Cách chứng minh 07:18
 • Bài 32.3: Làm chủ bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Mặt phẳng trung trực 02:42
 • Bài 32.4: Làm chủ bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Định lí 3, đường vuông góc 04:20
 • Bài 32.5: Làm chủ bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 1.1 07:32
 • Bài 32.6: Làm chủ bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 1.2 03:38
 • Bài 32.7: Làm chủ bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 1.3 - 1.4 04:12
 • Bài 32.8: Làm chủ bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 2 08:48
 • Bài 33.1: Làm chủ bài toán góc giữa đường thẳng và mặt phẳng - Lí thuyết 03:41
 • Bài 33.2: Làm chủ bài toán góc giữa đường thẳng và mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 1 05:02
 • Bài 33.3: Làm chủ bài toán góc giữa đường thẳng và mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 2 02:42
 • Bài 33.4: Làm chủ bài toán góc giữa đường thẳng và mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 3 02:47
 • Bài 33.5: Làm chủ bài toán góc giữa đường thẳng và mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 4 04:23
 • Bài 33.6: Làm chủ bài toán góc giữa đường thẳng và mặt phẳng - Các ví dụ - Ví dụ 5 05:37
 • Bài 34.1: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Lý thuyết - Định nghĩa góc giữa 2 mặt phẳng 03:02
 • Bài 34.2: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Lý thuyết - Các hình thường gặp 14:53
 • Bài 34.3: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Lý thuyết - Mặt phẳng vuông góc 17:21
 • Bài 34.4: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Các ví dụ - Ví dụ 1 07:29
 • Bài 34.5: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Các ví dụ - Ví dụ 2 06:33
 • Bài 34.6: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Các ví dụ - Ví dụ 3 08:34
 • Bài 34.7: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Các ví dụ - Ví dụ 4 19:14
 • Bài 34.8: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Các ví dụ - Ví dụ 5 10:11
 • Bài 34.9: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Các ví dụ - Ví dụ 6 10:57
 • Bài 34.10: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Các ví dụ - Ví dụ 7 04:40
 • Bài 34.11: Làm chủ bài toán HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - Các ví dụ - Ví dụ 8 01:42
 • Bài 35: Làm chủ bài toán GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG 12:29
 • Bài 36: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG phương pháp TRỰC TIẾP 05:40
 • Bài 37: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG phương pháp GIÁN TIẾP 13:47
 • Bài 38: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU-Lí Thuyết-Phần 1 18:25
 • Bài 38.1: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU-Lí Thuyết Phần 2 05:20
 • Bài 38.2: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU-Ví Dụ 1-Phần 1 09:51
 • Bài 38.3: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU-Ví Dụ 1-Phần 2 03:38
 • Bài 38.4: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU-Ví Dụ 1-Phần 3 03:54
 • Bài 38.5: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU-Ví Dụ 1-Phần 4 06:30
 • Bài 38.6: Làm chủ bài toán KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU-Ví Dụ 2 10:37
 • Bài 39.1: MindmapTổng hợp về DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG 06:48
 • Bài 39.2: Cấp số cộng - VD 1,2 03:53
 • Bài 39.3: Cấp số cộng - VD 3,4 07:30
 • Bài 40.1: Cấp số nhân - Lý thuyết 00:00
 • Bài 40.2: Cấp số nhân - VD 1,2 09:40
 • Bài 41.1: Chinh phuc tất các dạng về GIỚI HẠN DÃY - Lý thuyết + VD 1,2 17:45
 • Bài 41.2: Ví dụ 3, 4, 5 07:16
 • Bài 41.3: Dạng 1 - Áp dụng các giới hạn đồng biến 03:14
 • Bài 41.4: Dạng 2 - Phương pháp liên hợp - VD 2,3 07:19
 • Bài 41.5: Phương pháp liên hợp - VD 5,6 06:12
 • Bài 41.6: Ví dụ 8, 9, 10 10:29
 • Bài 42.1: Chinh phục tất các dạng về GIỚI HẠN HÀM - Dạng 1 Giới hạn hữu hạn 13:49
 • Bài 42.2: Chinh phục tất các dạng về GIỚI HẠN HÀM - Dạng 2 07:14
 • Bài 42.3: Chinh phục tất các dạng về GIỚI HẠN HÀM - Dạng 3 07:07
 • Bài 42.4: Chinh phục tất các dạng về GIỚI HẠN HÀM - Giới hạn 1 biến 03:48
 • Bài 42.5: Chinh phục tất các dạng về GIỚI HẠN HÀM - Giới hạn hữu hạn của hàm số vô cực 09:48
 • Bài 42.6: Chinh phục tất các dạng về GIỚI HẠN HÀM - Giới hạn vô cực của hàm số 05:48
 • Bài 43: Chinh phuc tất các dạng về HÀM LIÊN TỤC 03:44
 • Bài 45: Định nghĩa và QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 09:58
 • Bài 46: ĐẠO HÀM của hàm LƯỢNG GIÁC 05:44
 • Bài 47: ĐẠO HÀM CẤP CAO
 • Bài 48: Ứng dụng ĐẠO HÀM- Bài toán TIẾP TUYẾN - Bài toán số 1 - ví dụ 1, 2, 3 08:19
 • Bài 48.1: Bài toán số 2 - Ví dụ 4, 5, 6, 7 13:31
 • Bài 48.2 : Bài toán số 3- Ví dụ 8, 9 19:36
 • Bài 48.3: Ví dụ 10, 11, 12

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Lanh
620 học viên 14 khóa học

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lanh là nhà đào tạo NLP hàng đầu Việt Nam và huấn luyện viên NLP cấp Master quốc tế được công nhận toàn cầu của Hiệp hội NLP Hoa Kì (ABNLP) – một trong những hiệp hội lớn nhất trên thế giới về NLP và phát triển cá nhân đỉnh cao.

NLP Trainer tại NLP Top Coach Bangkok Thailand

Công việc của cô là giúp cho các doanh nhân và các cá nhân đột phá không giới hạn sức mạnh của bản thân, trở thành những lãnh đạo vĩ đại, đạt được cuộc sống hạnh phúc, thành công, giàu có, viên mãn và bình an.

Là một nhà đào tạo và huấn luyện viên NLP đầy tài năng và tâm huyết. Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh đã giúp 20.000 người chuyển hóa về tư duy và tiềm năng con người thông qua các chương trình đào tạo khác nhau.

Cô và cộng sự đã giúp hàng trăm chủ doanh nghiệp thay đổi tư duy, thay đổi chiến lược, đánh thức năng lực tiềm ẩn bản thân kiến tạo doanh nghiệp phát triển thịnh vượng và trường tồn.

HỌC VẤN

 • Thạc sỹ Khoa học giáo dục.
 • Master Coach NLP Quốc tế do hiệp hội ABNLP Hoa Kì cấp.
 • NLP Trainer do hiệp hội ABNLP Hoa Kì cấp.
 • NLP Trainer tại NLP Top Coach Bangkok Thailand.
 • Tốt nghiệp Eagle Camp.
 • Thực hành trị liệu dòng thời gian do tổ chức Line Therapy Association, USA cấp.
 • Thực hành NLP do NLP University, USA cấp.
 • Thực hành thôi miên do Hiệp hội thôi miên Hoa kỳ cấp.

KINH NGHIỆM

 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bản thân.
 • Đã giúp 20.000 học viên chuyển hóa có tư duy đúng và thái độ sống tích cực.

MỤC TIÊU TƯƠNG LAI

Giúp 1 triệu gia đình có cuộc sống thành công, hạnh phúc, bình an trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Lê Tiến An

bải giảng của cô rất hay.nhưng e ko biết vào nhóm nào để trao đổi bài

600.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 21 giờ 22 phút
Giáo trình: 197 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC