Lấy Gốc Môn Hóa

1. Lấy lại các kiến thức nền tảng: Số mol, tính theo phương trình phản ứng, tính toán dư hay không dư, tính hiệu suất,

    cách cân bằng phương trình phản ứng, các định luật bảo toàn, các tính chất hóa học của các chất cơ bản.

2. Giúp em nhanh chóng yêu thích môn Hóa

3. Giúp em đạt điểm 5,6 điểm nhanh chóng và có thể học tiếp bất kỳ khóa học Hóa nào từ lớp 9 đến 12

Lê Đăng Khương
0 đánh giá 4 học viên

Bạn sẽ học được gì

1. Lấy lại các kiến thức nền tảng: Số mol, tính theo phương trình phản ứng, tính toán dư hay không dư, tính hiệu suất,

    cách cân bằng phương trình phản ứng, các định luật bảo toàn, các tính chất hóa học của các chất cơ bản.

2. Giúp em nhanh chóng yêu thích môn Hóa

3. Giúp em đạt điểm 5,6 điểm nhanh chóng và có thể học tiếp bất kỳ khóa học Hóa nào từ lớp 9 đến 12

Giới thiệu khóa học

1. Lấy lại các kiến thức nền tảng: Số mol, tính theo phương trình phản ứng, tính toán dư hay không dư, tính hiệu suất,

    cách cân bằng phương trình phản ứng, các định luật bảo toàn, các tính chất hóa học của các chất cơ bản.

2. Giúp em nhanh chóng yêu thích môn Hóa

3. Giúp em đạt điểm 5,6 điểm nhanh chóng và có thể học tiếp bất kỳ khóa học Hóa nào từ lớp 9 đến 12

Nội dung khóa học

 • Hợp tác của HOCSIEUTOC.VN và DODAIHOC.COM 2:46
 • Bài 1: Bài ca hóa trị 7:02
 • Bài 2: Cách lập công thức hóa học 4:36
 • Bài 3: Số oxi hóa 8:31
 • Bài 4: Ví dụ minh họa 4:10
 • Bài 1: Lý thuyết 10:26
 • Bài 2: Kim loại + Phi kim 3:43
 • Bài 3: Oxit kim loai + CO 2:35
 • Bài 4: Kim loại + Axit có tính oxi hóa mạnh 3:16
 • Bài 1: Công thức tính số mol theo khối lượng 13:44
 • Bài 2 : Công thức tính số mol theo thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn 2:47
 • Bài 3: Công thức tính số mol theo nồng độ dung dịch 4:29
 • Bài 1: Lý thuyết Học thử
 • Bài 2: Dạng 1 - Ví dụ 1- 3 10:52
 • Bài 3: Dạng 2 - Ví dụ 1, 2 5:54
 • Bài 3: Dạng 3 - Ví dụ 1, 2 6:58
 • Bài 1: Lý thuyết về nồng độ và ví dụ 1 6:58
 • Bài 2: Ví dụ 2,3 6:58
 • Bài 3: Ví dụ 4, 5 6:58
 • Bài 4: Ví dụ 6 6:58
 • Bài 1: 6:58
 • Bài 1: Lý thuyết oxit bazơ 7:03
 • Bài 2: Lý thuyết oxit axit 9:29
 • Bài 3: Oxit bazơ - Ví dụ 1, 2 6:58
 • Bài 4: Oxit bazơ - Ví dụ 3, 4 4:04
 • Bài 5: Oxit bazơ - Ví dụ 5, 6 6:06
 • Bài 6: Oxit axit - Ví dụ 1 2:42
 • Bài 7: Oxit axit - Ví dụ 2 2:41
 • Bài 8: Oxit axit - Ví dụ 3,4 5:06
 • Bài 1: Lý thuyết 4:19
 • Bài 2: Dạng 1: Kiềm dư - Ví dụ 1 1:55
 • Bài 3: Dạng 1: Kiềm dư - Ví dụ 2 3:13
 • Bài 4: Dạng 1: Kiềm dư - Ví dụ 3 1:42
 • Bài 5: Dạng 1: Kiềm dư - Ví dụ 4 6:01
 • Bài 6: Dạng 2: CO2 dư - Ví dụ 1 2:01
 • Bài 7: Dạng 2: CO2 dư - Ví dụ 2 3:23
 • Bài 8: Dạng 3: Hệ phương trình - Ví dụ 1, 2 4:19
 • Bài 9: Dạng 3: Hệ phương trình - Ví dụ 3, 4 8:43
 • Bài 1: Định nghĩa và tính chất hóa học 1 7:52
 • Bài 2: Tính chất hóa học 2 2:11
 • Bài 3: Tính chất hóa học 3 4:30
 • Bài 4: Ví dụ 1, 2, 3 4:53
 • Bài 5: Ví dụ 4, 5 4:27
 • Bài 6: Ví dụ 6, 7, 8 13:31
 • Bài 1: Tính chất hóa học 1 4:31
 • Bài 2 : Tính chất hóa học 2 4:57
 • Bài 3: Tính chất hóa học 3 4:57
 • Bài 4: Ví dụ 1, 2 6:28
 • Bài 5: Ví dụ 3, 4 3:14
 • Bài 6: Ví dụ 5, 6 3:43
 • Bài 7: Ví dụ 7, 8, 9 10:01
 • Bài 1: Định nghĩa muối 3:36
 • Bài 2: Độ tan của muối 9:31
 • Bài 3: Mindmap 1:23
 • Bài 4: Muối tác dụng với kim loại 5:33
 • Bài 5: Muối tác dụng với axit 2:03
 • Bài 6: Muối tác dụng với bazơ 1:47
 • Bài 7: Muối tác dụng với muối 2:16
 • Bài 8: Nhiệt phân muối và tổng kết bài 2:59
 • Bài 9: Ví dụ 1, 2 2:03
 • Bài 10: Ví dụ 3, 4 5:05
 • Bài 11: Ví dụ 5, 6 12:41
 • Bài 1: Kim loại phản ứng với phi kim 3:35
 • Bài 2: Kim loại phản ứng với axit - phản ứng với muối 13:04
 • Bài 3: Kim loại phản ứng với axit - nước - nhôm tác dụng với dung dịch kiềm 5:42
 • Bài 4: Ví dụ 1,2 3:30
 • Bài 5: Ví dụ 3 - 4 3:30
 • Bài 6: Ví dụ 5, 6 6:13
 • Bài 7: Ví dụ 7, 8 4:04
 • Bài1 : Tính chất vật lý và phản ứng với kim loại của phi kim 4:04
 • Bài 2: Phản ứng với oxi, hiđro và muối 4:04
 • Bài 3: Ví dụ 1 4:04
 • Bài 3: Ví dụ 2, 3 4:04
 • Bài 4: Ví dụ 4 4:04
 • Bài1: Cách tính độ không no 14:37
 • Bài 2: Vận dụng cách tính độ không no 4:54
 • Bài 3: Ví dụ 1, 2 7:13
 • Bài 4: Ví dụ 3 11:08
 • Bài 5: Ví dụ 4, 5, 6 6:51
 • Bài 1: Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tử - Lý thuyết và ví dụ 1 6:34
 • Bài 2: Dựa vào công thức đơn giản nhất - Lý thuyết và ví dụ 2 5:31
 • Bài 3: Dựa vào phản ứng đốt cháy - Lý thuyết 5:31
 • Bài 4: Dựa vào phản ứng đốt cháy - Ví dụ 3 4:46
 • Bài 5: Dựa vào phản ứng đốt cháy - Ví dụ 4, 5 9:12
 • Bài 6: Dựa vào phản ứng đốt cháy - Ví dụ 6 4:14

Thông tin giảng viên

Lê Đăng Khương
13 học viên 5 khóa học
 • ✓ Giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội từ năm 2008
 • ✓ 10 năm kinh nghiệm luyện thi đại học
 • ✓ Tham gia giải đề thi ĐH khối A môn Hoá học 2012 trực tiếp trên VTV2.
 • ✓ Phương pháp dạy học tiên tiến, giúp học sinh nhớ lâu, phát huy tính sáng tạo và khả năng xử lý tình huống từ phức tạp thành đơn giản. Đặc biệt là phương pháp bấm máy tính nhanh trong thi trắc nghiệm (Khoảng 30 giây/câu)
 • ✓ Có khả năng hệ thống kiến thức đầy đủ, chi tiết và tinh gọn, giúp học sinh nhanh chóng làm chủ kiến thức sau một thời gian rất ngắn.
 • ✓ Có khả năng khơi gợi tinh thần học hỏi của học sinh, khả năng truyền cảm hứng cho học sinh.
 •  

Sách đã xuất bản:

1.  Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày (tập 1 - Phần hữu cơ), NXB ĐHQGHN, năm 2015

2.  Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày (tập 2 - Phần Vô cơ), NXB ĐHQGHN, năm 2015

3.  Phương pháp 30 giây giải toán hóa học, NXB Dân trí, năm 2016

4. Bộ đề 9 điểm môn hóa, NXB Dân trí, năm 2016

5.  Lấy gốc siêu tốc môn hóa, NXB Dân trí, năm 2016

6.  100 lỗi sai hóa học ai cũng gặp, NXB Dân trí, năm 2016

7.  Tăng nhanh điểm kiểm tra hóa học 9, NXB Dân trí, năm 2016

8. Tất tần tật lý thuyết hóa học 12, NXB Dân trí, năm 2017

9.  Học tốt Hóa học 10, NXB Dân trí, năm 2017

10. Học tốt Hóa học 11, NXB Dân trí, năm 2017

11. Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hóa Vô cơ, NXB Hồng Đức 2019

12. Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hóa Hữu cơ, NXB Hồng Đức 2019

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Lớp 12 Cấp Tốc Về Đích Môn Hóa
Lê Đăng Khương
(0) 4 học viên
600.000đ
Phương Pháp 30s Giải Toán Hóa Học
Lê Đăng Khương
(0) 9 học viên
400.000đ
Vượt Qua Chuyên Đề Môn Hóa 2020
Lê Đăng Khương
(0) 7 học viên
800.000đ
Lấy Gốc Môn Hóa
Lê Đăng Khương
(0) 1 học viên
400.000đ
Lớp 12 Tăng Tốc Luyện Đề
Lê Đăng Khương
(0) 3 học viên
600.000đ
400.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 6 giờ 51 phút
Giáo trình: 85 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC