TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Vượt Qua Chuyên Đề Môn Toán-2020

Nguyễn Thị Lanh
2 đánh giá 173 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học sẽ giúp em nắm rõ các dạng toán của lớp 11,12 các quy trình, phương pháp cụ thể giải các dạng toán. Em sẽ tự tin và nhất định sẽ dễ dàng đạt được 8, 9, 9+ điểm Toán khi vượt qua chuyên đề.

Giới thiệu khóa học

Em muốn chiến thắng môn toán trong kì thi THPTQG năm 2020 thì khóa học vượt qua chuyên đề môn toán là dành cho em. Khóa học bao gồm các phương pháp học hiện đại vô cùng hiệu quả giúp các em tự tin vượt qua môn Toán một cách dễ dàng.Vậy nội dung của khóa học chuyên đề môn toán 2020 là gì ?

Khóa học sẽ bao gồm:

 • Full 9 chuyên đề lớp 11,12 với đầy đủ các dạng bài tập từ cơ bản,vận dụng,vận dụng cao phù hợp với các em học sinh có lực học ở mức độ trung bình , trung bình khá, khá mong muốn đạt 8, 9, 9+ điểm toán.
 • Tất cả các dạng bài tập sẽ đều được giải theo các qui trình cụ thể rất rõ ràng giúp em hiểu rõ bản chất, cách làm cụ thể của từng dạng toán.
 • Các phương pháp giải nhanh
 • Đặc biệt là 2700 câu giải full chi tiết

Ngoài ra cô Lanh sẽ hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề đa số các học sinh đều gặp phải như: xác định rõ mục tiêu,cách học hiệu quả,chọn ngành nghề phù hợp, tạo động lực học tập...

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1 Bảng đạo hàm và quy tắc tính đạo hàm Học thử 09:58
 • Bài 1.2: Đạo hàm của lượng giác Học thử 05:44
 • Bài 1.3: Bài toán thực tế Học thử 03:59
 • Bài 1: Mindmap tổng về hàm số 04:18
 • Bài 2: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Dạng 1 - Lý Thuyết 09:57
 • Bài 2.1: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Dạng 1 - Ví dụ P1 05:41
 • Bài 2.2: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Dạng 1 - Ví dụ P2 06:17
 • Bài 3.1: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM - Dạng 2 - Lý Thuyết 01:44
 • Bài 3.2: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM - Dạng 2 - Ví dụ 1 05:19
 • Bài 3.3: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM - Dạng 2 - Ví dụ 2 01:38
 • Bài 3.4: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM - Dạng 2 - Ví dụ 3 04:32
 • Bài 3.5: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM - Dạng 2 - Ví dụ 4 03:07
 • Bài 3.6: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM - Dạng 2 - Ví dụ 5 03:56
 • Bài 3.7: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM - Dạng 2 - Ví dụ 6 05:30
 • Bài 3.8: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM - Dạng 2 - Ví dụ 7 02:35
 • Bài 4.1: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Dạng 3 - Lý thuyết 03:26
 • Bài 4.2: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Dạng 3 - Ví dụ 1 04:36
 • Bài 4.3: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Dạng 3 - Ví dụ 2 04:12
 • Bài 4.4: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Dạng 3 - Ví dụ 3 02:50
 • Bài 4.5: Làm chủ bài toán ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ - Dạng 3 - Ví dụ 4 03:47
 • Bài 5.1: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM LƯỢNG GIÁC - P1 19:13
 • Bài 5.2: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM LƯỢNG GIÁC - P2 14:56
 • Bài 6.1: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Lý thuyết - Ví dụ 1 02:38
 • Bài 6.2: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 2 02:07
 • Bài 6.3: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 3 03:17
 • Bài 6.4: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 4 01:51
 • Bài 6.5: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 5 06:12
 • Bài 6.7: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 7 03:23
 • Bài 6.8: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 8 01:43
 • Bài 6.9: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 9 03:16
 • Bài 6.10: Làm chủ bài toán TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP- CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 10 02:56
 • Bài 7.1: Đỉnh cao sử dụng TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH - Lý thuyết 08:53
 • Bài 7.2: Đỉnh cao sử dụng TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH - Ví dụ 1 03:28
 • Bài 7.3: Đỉnh cao sử dụng TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH - Ví dụ 2 03:49
 • Bài 7.4: Đỉnh cao sử dụng TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH - Ví dụ 3 03:22
 • Bài 7.5: Đỉnh cao sử dụng TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH - Ví dụ 4 06:29
 • Bài 7.6: Đỉnh cao sử dụng TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH - Ví dụ 5 06:25
 • Bài 7.7: Đỉnh cao sử dụng TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH - Ví dụ 6 06:25
 • Bài 8.1: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Lý Thuyết 10:44
 • Bài 8.2: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Ví dụ 1 10:25
 • Bài 8.3: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Ví dụ 2 08:13
 • Bài 8.4: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Ví dụ 3 07:40
 • Bài 8.5: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Ví dụ 4 05:21
 • Bài 8.6: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Ví dụ 5 02:21
 • Bài 8.7: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Ví dụ 6 03:34
 • Bài 8.8: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Ví dụ 7 07:41
 • Bài 8.9: Kiếm trọn điểm bài toán TÌM ĐIỂM CỰC TRỊ - Ví dụ 8 10:26
 • Bài 9.1: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 1 08:15
 • Bài 9.2: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 2 07:18
 • Bài 9.3: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 3 05:25
 • Bài 9.4: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 4 04:04
 • Bài 9.5: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 5 08:31
 • Bài 9.6: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 6 02:14
 • Bài 9.7: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 7 05:55
 • Bài 9.8: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 8 07:46
 • Bài 9.9: Kiếm trọn điểm bài toán CỰC TRỊ -DẠNG CHỨA THAM SỐ - Ví dụ 9 04:08
 • Bài 10.1: CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÀM SỐ - Lý thuyết 16:40
 • Bài 11.1: Xử lí trong tích tắc CỰC TRỊ HÀM CÓ ĐỒ THỊ f'(x) và CỰC TRỊ HÀM HỢP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Lý thuyết 03:58
 • Bài 11.2: Xử lí trong tích tắc CỰC TRỊ HÀM CÓ ĐỒ THỊ f'(x) và CỰC TRỊ HÀM HỢP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 1 16:58
 • Bài 11.3: Xử lí trong tích tắc CỰC TRỊ HÀM CÓ ĐỒ THỊ f'(x) và CỰC TRỊ HÀM HỢP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 2 13:11
 • Bài 11.4: Xử lí trong tích tắc CỰC TRỊ HÀM CÓ ĐỒ THỊ f'(x) và CỰC TRỊ HÀM HỢP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 3 12:44
 • Bài 12.1: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Lý thuyết + VD p1 10:41
 • Bài 12.2: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Lý thuyết + VD p2 04:36
 • Bài 12.3: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ P3 05:55
 • Bài 12.4: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ P4 02:43
 • Bài 12.5: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ P5 05:43
 • Bài 12.6: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ P6 04:38
 • Bài 12.7: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ P7 04:38
 • Bài 12.8: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ P8 06:59
 • Bài 12.9: Xử lý dễ dàng CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ P9 04:08
 • Bài 13.1: Chinh phục BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Lý thuyết P1 11:24
 • Bài 13.2: Chinh phục BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Lý thuyết P2 08:23
 • Bài 13.3: Chinh phục BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Lý thuyết P3 04:14
 • Bài 13.4: Chinh phục BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ P1 05:39
 • Bài 13.5: Chinh phục BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ P2 10:14
 • Bài 13.6: Chinh phục BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ P3 06:00
 • Bài 14.1: Đơn giản hóa câu VẬN DỤNG CAO : GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT - BÀI TOÁN THỰC TẾ - Lý thuyết 06:13
 • Bài 14.2: Đơn giản hóa câu VẬN DỤNG CAO : GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT - BÀI TOÁN THỰC TẾ - Ví dụ 08:23
 • Bài 14.3: Đơn giản hóa câu VẬN DỤNG CAO : GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT - Ví dụ 4,5 12:26
 • Bài 15.1: Câu Vận dụng - GILN,NN liên quan đến đồ thị hàm f'(x) - ví dụ p1 11:56
 • Bài 15.2: Câu Vận dụng - GILN,NN liên quan đến đồ thị hàm f'(x) - ví dụ p2 07:42
 • Bài 16.1: Xử lý dễ dàng Giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Bài toán 1 07:35
 • Bài 16.2: Xử lý dễ dàng Giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - Bài toán 2 01:48
 • Bài 16.3: Xử lý dễ dàng Giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - VD1 01:51
 • Bài 16.4: Xử lý dễ dàng Giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - VD2 02:39
 • Bài 16.5: Xử lý dễ dàng Giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - VD3 07:09
 • Bài 16.6: Xử lý dễ dàng Giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - VD4 29:26
 • Bài 16.7: Xử lý dễ dàng Giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI - CÂU VẬN DỤNG CAO - VD5 04:40
 • Bài 17.1: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Lý thuyết p1 14:03
 • Bài 17.2: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Lý thuyết p2 05:24
 • Bài 17.3: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Ví dụ 1 01:51
 • Bài 17.4: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Ví dụ 2 02:39
 • Bài 17.5: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Ví dụ 3 04:39
 • Bài 17.6: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Ví dụ 4 04:16
 • Bài 17.7: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Ví dụ 5 02:26
 • Bài 17.8: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Ví dụ 6 02:55
 • Bài 17.9: Hiểu Bản chất , ''mẹo'', tránh lỗi sai trong bài toán tiệm cận - Kết hợp casio giải toán - Ví dụ 7 02:19
 • Bài 18.1: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Lý thuyết p1 04:14
 • Bài 18.2: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Ví dụ 1,2 03:36
 • Bài 18.3: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Ví dụ 3,4 03:22
 • Bài 18.4: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Lý thuyết P2 03:06
 • Bài 18.5: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Ví dụ 1,2 04:14
 • Bài 18.6: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Ví dụ 3,4 02:41
 • Bài 18.7: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Lý thuyết P3 01:49
 • Bài 18.8: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Ví dụ 1,2 04:28
 • Bài 18.9: Làm chủ kĩ năng ĐỌC ĐỒ THỊ - Ví dụ 3,4 04:52
 • Bài 19.1: Làm chủ kĩ năng và "MẸO SUY ĐỒ THỊ - ĐỒ THỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI" - Lý thuyết 12:02
 • Bài 19.2: Làm chủ kĩ năng và "MẸO SUY ĐỒ THỊ - ĐỒ HỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI" - Ví dụ 05:29
 • Bài 20.1: Sở hữu toàn bộ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO - Lý thuyết + Ví dụ 1,2 58:18
 • Bài 20.2: Sở hữu toàn bộ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO - Ví dụ 3,4,5 24:18
 • Bài 20.3: Sở hữu toàn bộ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO - Ví dụ 6,7,8 12:17
 • Bài 21.1: Chinh Phục đủ 4 dạng BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN PHẦN 1 - Phần 1 08:19
 • Bài 21.2: Chinh Phục đủ 4 dạng BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN PHẦN 1 - Phần 2 13:31
 • Bài 22.1: Chinh Phục đủ 4 dạng BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN PHẦN 2 -CÂU VẬN DỤNG CAO - Bài toán 3 19:36
 • Bài 22.2: Chinh Phục đủ 4 dạng BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN PHẦN 2 -CÂU VẬN DỤNG CAO - Bài toán 3-Phần 2 21:16
 • Bài 23: Mindmap tổng về Hình không gian 07:18
 • Bài 24.1: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 1 - Sơ đồ tổng quan 10:38
 • Bài 24.2: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 1 - Bài toán tìm giao điểm của đường và mặt 14:28
 • Bài 24.3: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 1 - Bài toán chúng minh đường thẳng song song với mặt 04:41
 • Bài 24.4: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 1 - Bài toán thiết diện 10:09
 • Bài 24.5: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 1 - Bài toán hai mặt phẳng song song 04:00
 • Bài 25.1: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 2 -Bài toán góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 12:46
 • Bài 25.2: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 2 -Bài toán góc giữa hai mặt phẳng 15:05
 • Bài 25.3: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 2 -Bài toán chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 05:48
 • Bài 25.4: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 2 - Bài toán chứng minh hai mặt phẳng vuông góc 07:24
 • Bài 25.5: Kiến thức nền tảng để học tốt 100% hình học không gian - Phần 2 - Bài toán chứng minh hai mặt vuông góc p2 05:59
 • Bài 26.1: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG- PP trực tiếp - Cách xác định 05:40
 • Bài 26.2: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG - Bài toán PP trực tiếp - Bài toán 1 10:28
 • Bài 26.3: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG - Bài toán PP trực tiếp - Bài toán 1- VD1 06:49
 • Bài 26.4: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG - Bài toán PP trực tiếp - Bài toán 2 04:58
 • Bài 26.5: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG - Bài toán PP trực tiếp - Bài toán 3 06:08
 • Bài 27.1: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG- PP gián tiếp - Lý thuyết 06:08
 • Bài 27.2: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG- Ví dụ 2 07:50
 • Bài 27.3: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG- Ví dụ 3 03:23
 • Bài 27.4: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG- Ví dụ 4 05:14
 • Bài 27.5: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG- Ví dụ 5 18:40
 • Bài 28.1: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU - Cách xác định 08:05
 • Bài 28.2: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU - Ví dụ 1 05:36
 • Bài 28.3: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU - Ví dụ 2 05:20
 • Bài 28.4: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU - Ví dụ 3 04:17
 • Bài 28.5: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU - Ví dụ 3(tiếp) 06:47
 • Bài 28.6: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU - Ví dụ 4 04:37
 • Bài 28.7: Xử lý dễ dàng KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU - Ví dụ 5 08:18
 • Bài 29.1: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - Ví dụ 1 05:48
 • Bài 29.2: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - Ví dụ 2 06:02
 • Bài 29.3: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - Ví dụ 3 04:52
 • Bài 29.4: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - Ví dụ 4 05:16
 • Bài 29.5: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - Ví dụ 5 08:08
 • Bài 29.6: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - Ví dụ 6 10:24
 • Bài 30.1: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 7 04:48
 • Bài 30.2: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 8 05:51
 • Bài 30.3: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 9 00:00
 • Bài 30.4: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 10 03:38
 • Bài 30.5: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Ví dụ 11 04:55
 • Bài 30.6: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CÂU VẬN DỤNG CAO - Tổng kết 01:53
 • Bài 31.1: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ - Ví dụ 1 04:24
 • Bài 31.2: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ - Ví dụ 2 07:30
 • Bài 31.3: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ - Ví dụ 3 11:23
 • Bài 31.4: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ - Ví dụ 4 04:20
 • Bài 31.5: Nắm trọn bài toán THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ - Ví dụ 5 03:18
 • Bài 32.1: Nắm trọn bài toán TỈ SỐ THỂ TÍCH - Lý thuyết 07:07
 • Bài 32.2: Nắm trọn bài toán TỈ SỐ THỂ TÍCH - Ví dụ 1 04:13
 • Bài 32.3: Nắm trọn bài toán TỈ SỐ THỂ TÍCH - Ví dụ 2,3 10:14
 • Bài 32.4: Nắm trọn bài toán TỈ SỐ THỂ TÍCH - Ví dụ 4,5 14:13
 • Bài 33.1: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Lý thuyết 07:12
 • Bài 33.2: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 1,2 04:13
 • Bài 33.3: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 3 02:14
 • Bài 33.4: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 4 04:20
 • Bài 33.5: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 5 04:11
 • Bài 33.6: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 6 07:48
 • Bài 33.7: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 7 06:53
 • Bài 33.8: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 8 10:12
 • Bài 33.9: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 9 07:09
 • Bài 33.10: Làm chủ bài toán XÁC ĐỊNH TÂM CẦU - Ví dụ 10 07:06
 • Bài 34.1: làm chủ bài toán Về HÌNH NÓN - Lý thuyết 11:22
 • Bài 34.2: làm chủ bài toán Về HÌNH NÓN - Ví dụ 1 01:55
 • Bài 34.3: làm chủ bài toán Về HÌNH NÓN - Ví dụ 1.1 03:54
 • Bài 34.4: làm chủ bài toán Về HÌNH NÓN - Ví dụ 1.2 04:19
 • Bài 34.5: làm chủ bài toán Về HÌNH NÓN - Ví dụ 2 03:19
 • Bài 34.6: làm chủ bài toán Về HÌNH NÓN - Ví dụ 3,4 06:57
 • Bài 34.7: làm chủ bài toán Về HÌNH NÓN - Ví dụ 5 06:22
 • Bài 34.8: làm chủ bài toán Về HÌNH NÓN - Ví dụ 6 06:42
 • Bài 35.1: Làm chủ bài toán về HÌNH TRỤ - Lý thuyết 10:06
 • Bài 35:2 Làm chủ bài toán về HÌNH TRỤ - Ví dụ 1,2 04:01
 • Bài 35.3: Làm chủ bài toán về HÌNH TRỤ - Ví dụ 3 10:26
 • Bài 35.4: Làm chủ bài toán về HÌNH TRỤ - Ví dụ 4 07:32
 • Bài 35.5: Làm chủ bài toán về HÌNH TRỤ - Ví dụ 5 01:51
 • Bài 35.6: Làm chủ bài toán về HÌNH TRỤ - Ví dụ 6 03:37
 • Bài 35.7: Làm chủ bài toán về HÌNH TRỤ - Ví dụ 7 04:16
 • Bài 35.8: Làm chủ bài toán về HÌNH TRỤ - Ví dụ 8 07:16
 • Bài 36.1: Tự tin vượt qua các câu hỏi Hay - Khó - lạ - Ví dụ 1 07:38
 • Bài 36.2: Tự tin vượt qua các câu hỏi Hay - Khó - lạ - Ví dụ 2 04:00
 • Bài 36.3: Tự tin vượt qua các câu hỏi Hay - Khó - lạ - Ví dụ 3 06:19
 • Bài 36.4: Tự tin vượt qua các câu hỏi Hay - Khó - lạ - Ví dụ 4 04:29
 • Bài 36.5: Tự tin vượt qua các câu hỏi Hay - Khó - lạ - Ví dụ 5 08:15
 • Bài 37.1: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Lý thuyết công thức mũ 06:09
 • Bài 37.2: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - Logarit và các ví dụ - Định nghĩa logarit 07:08
 • Bài 37.3: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Qui tắc tính loga 04:27
 • Bài 37.4: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Công thức đổi cơ số 03:28
 • Bài 37.5: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Các hàm logarit đặc biệt 05:36
 • Bài 37.6: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 1 02:13
 • Bài 37.7: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 2 03:28
 • Bài 37.8: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 3 03:07
 • Bài 37.9: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 4 04:03
 • Bài 37.10: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 5 08:11
 • Bài 37.11: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 6 02:03
 • Bài 37.12: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 7 03:20
 • Bài 37.13: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 8 11:43
 • Bài 37.14: Sơ đồ tư duy tổng quan về công thức Mũ - logarit và các ví dụ - Ví dụ 9 11:07
 • Bài 38.1: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Lí thuyết ĐẠO HÀM 09:00
 • Bài 38.2: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Ví dụ 3 03:54
 • Bài 38.3: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Ví dụ 3,4 Học thử 04:59
 • Bài 38.4: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Lí thuyết đơn điệu 05:07
 • Bài 38.5: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Ví dụ 6 02:11
 • Bài 38.6: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Ví dụ 7 02:49
 • Bài 38.7: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Ví dụ 8 02:08
 • Bài 38.8: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Ví dụ 9 04:43
 • Bài 38.9: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Ví dụ 10 04:21
 • Bài 38.10: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Ví dụ 11 03:00
 • Bài 39.1: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 1 - Khảo sát hàm mũ 06:34
 • Bài 39.2: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 2 - Khảo sát hàm logarit 06:26
 • Bài 39.3: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 2 - Ví dụ 12,13 02:02
 • Bài 39.4: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 2 - Ví dụ 14 02:39
 • Bài 39.5: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 2 - Ví dụ 15 02:33
 • Bài 39.6: làm chủ bài toán ĐẠO HÀM- TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM MŨ, LOGA - Phần 2 - Ví dụ 16 03:43
 • Bài 40.1: Cách khác phục lỗi sai trong tìm TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ - Lý thuyết 03:28
 • Bài 40.2: Cách khác phục lỗi sai trong tìm TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ - Ví dụ 1,2 02:33
 • Bài 40.3: Cách khác phục lỗi sai trong tìm TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ - Ví dụ 3 02:02
 • Bài 40.4: Cách khác phục lỗi sai trong tìm TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ - Ví dụ 4 02:39
 • Bài 40.5: Cách khác phục lỗi sai trong tìm TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ - Ví dụ 5 03:10
 • Bài 40.6: Cách khác phục lỗi sai trong tìm TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ - Ví dụ 6,7 02:49
 • Bài 40.7: Cách khác phục lỗi sai trong tìm TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ - Ví dụ 8 08:25
 • Bài 41.1: Nắm trọn Phương pháp tìm giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Lý thuyết 05:42
 • Bài 41.2: Nắm trọn Phương pháp tìm giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ 2 02:23
 • Bài 41.3: Nắm trọn Phương pháp tìm giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ 3 03:31
 • Bài 41.4: Nắm trọn Phương pháp tìm giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ 4 03:37
 • Bài 41.5: Nắm trọn Phương pháp tìm giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ 5 02:51
 • Bài 41.6: Nắm trọn Phương pháp tìm giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ 6 04:12
 • Bài 41.7: Nắm trọn Phương pháp tìm giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ 7 03:02
 • Bài 41.8: Nắm trọn Phương pháp tìm giá trị LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT - Ví dụ 8 04:13
 • Bài 42.1: Tuyệt chiêu giải PT, BPT MŨ - Lý thuyết 07:54
 • Bài 42.2: Tuyệt chiêu giải PT, BPT MŨ - Phương trình cơ bản 08:32
 • Bài 42.3: Tuyệt chiêu giải PT, BPT MŨ - PP đưa về cùng cơ số 04:21
 • Bài 42.4: Tuyệt chiêu giải PT, BPT MŨ - PP đưa về cùng cơ số (Tiếp) 06:14
 • Bài 42.5: Tuyệt chiêu giải PT, BPT MŨ - PP Logarit hóa VD1,2 04:18
 • Bài 42.6: Tuyệt chiêu giải PT, BPT MŨ - PP Logarit hóa VD 3 03:07
 • Bài 42.7: Tuyệt chiêu giải PT, BPT MŨ - PP đơn điệu 06:33
 • Bài 43.1: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Lý thuyết 07:25
 • Bài 43.2: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Ví dụ 1,2 01:56
 • Bài 43.3: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Ví dụ 3,4 04:30
 • Bài 43.4: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Ví dụ 5 05:46
 • Bài 43.5: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Ví dụ 6 05:20
 • Bài 43.6: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Ví dụ 7 10:02
 • Bài 43.7: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Ví dụ 8 02:43
 • Bài 43.8: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Ví dụ 9 04:47
 • Bài 43.9: Tuyệt chiêu giải PT, BPT LOGARIT - Ví dụ 10 07:15
 • Bài 44.1: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Lý thuyết 06:29
 • Bài 44.2: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Ví dụ 1 01:56
 • Bài 44.3: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Ví dụ 2 03:02
 • Bài 44.4: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Ví dụ 3 01:43
 • Bài 44.5: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Ví dụ 4 03:06
 • Bài 44.6: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Lý thuyết + VD5 07:09
 • Bài 44.7: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Lý thyết 06:46
 • Bài 44.8: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Bài toán 1 03:45
 • Bài 44.9: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Bài toán 2 03:05
 • Bài 44.10: Xử lý đơn giản Bài toán thực tế LÃI KÉP - CÂU VẬN DỤNG CAO -FULL 4 DẠNG - Bài toán 3 01:48
 • Bài 45: Mind map tổng NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN - Mindmap Học thử 12:27
 • Bài 46.1: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Nhắc lại đạo hàm, vi phân Học thử 06:41
 • Bài 46.2: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Định nghĩa, Tc Nguyên Hàm Học thử 08:06
 • Bài 46.3: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Bảng nguyên hàm cơ bản Học thử 04:26
 • Bài 46.4: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Ví dụ áp dụng 1 Học thử 02:49
 • Bài 46.5: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Ví dụ áp dụng 2,3 Học thử 03:47
 • Bài 46.6: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Bảng nguyên hàm mở rộng Học thử 06:17
 • Bài 46.7: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Cách học thuộc bảng Nguyên Hàm 01:18
 • Bài 46.8: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Trường hợp đặc biệt 04:55
 • Bài 46.9: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Công thức 1, Ví dụ 1,2,3 05:56
 • Bài 46.10: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Công thức 1, Vid dụ 4,5,6 08:09
 • Bài 46.11: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Công thức 2 04:00
 • Bài 46.12: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Công thức 3, ví dụ 123 04:43
 • Bài 46.13: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Công thức 3, Ví dụ 456 04:12
 • Bài 46.14: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Ví dụ TN1 05:12
 • Bài 46.15: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Ví dụ TN2 02:01
 • Bài 46.16: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Ví dụ TN3 01:25
 • Bài 46.17: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Ví dụ TN4 01:36
 • Bài 46.18: Đạp tan nỗi sợ NGUYÊN HÀM VỚI BẢNG NGUYÊN HÀM - Ví dụ TN5 03:48
 • Bài 48.1: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - Lý thuyết + VD1 11:38
 • Bài 48.2: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - Ví dụ 2 05:12
 • Bài 48.3: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀMBẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - Ví dụ 3 06:28
 • Bài 48.4: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - Ví dụ 4 10:12
 • Bài 48.5: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - Ví dụ 5 05:36
 • Bài 48.6: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - VD Trắc nghiệm 1 03:28
 • Bài 48.7: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - VD Trắc nghiệm 2 06:45
 • Bài 48.8: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - VD Trắc nghiệm 3 03:47
 • Bài 48.9: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - VD Trắc nghiệm 4 02:56
 • Bài 48.10: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HỆ SỐ - VD Trắc nghiệm 5 05:29
 • Bài 49.1: Dễ dàng xử lý bài toánNGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 1 11:09
 • Bài 49.2: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 2 05:38
 • Bài 49.3: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 3-Phần 1,2 04:55
 • Bài 49.4: Dễ dàng xử lý bài toánNGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 3-Phần 3 11:11
 • Bài 49.5: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 4 05:03
 • Bài 49.6: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 5 04:01
 • Bài 49.7: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 6 06:01
 • Bài 49.8: Dễ dàng xử lý bài toánNGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 6- ví dụ 1 02:59
 • Bài 49.9: Dễ dàng xử lý bài toán NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC - Dạng 6 - ví dụ 2 02:54
 • Bài 47.1: Bản chất bài toán TÍCH PHÂN - Lý thuyết 06:28
 • Bài 47.2: Bản chất bài toán TÍCH PHÂN - Ví dụ 1 02:33
 • Bài 47.3: Bản chất bài toán TÍCH PHÂN - Ví dụ 2 01:56
 • Bài 47.4 Bản chất bài toán TÍCH PHÂN - Ví dụ 4 02:03
 • Bài 47.5: Bản chất bài toán TÍCH PHÂN - Ví dụ 5 01:46
 • Bài 47.6: Bản chất bài toán TÍCH PHÂN - Ví dụ 6 02:50
 • Bài 47.7: Bản chất bài toán TÍCH PHÂN - Ví dụ 7 03:42
 • Bài 47.8: Bản chất bài toán TÍCH PHÂN - Ví dụ 8 06:05
 • Bài 50.1: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Lý thuyết + ví dụ 1 14:35
 • Bài 50.2: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Ví dụ 2 06:32
 • Bài 50.3: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Ví dụ 3 07:10
 • Bài 50.4: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Ví dụ 4 04:53
 • Bài 50.5: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Ví dụ 5 04:19
 • Bài 50.6: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 -Ví dụ 6 06:11
 • Bài 50.7: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Trắc Nghiệm - Câu 1 06:57
 • Bài 50.8: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Trắc Nghiệm - Câu 2 06:45
 • Bài 50.9: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Trắc Nghiệm - Câu 3 06:44
 • Bài 50.10: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Trắc Nghiệm - Phương pháp giải máy tính 02:35
 • Bài 50.11: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Trắc Nghiệm - Câu 4 03:58
 • Bài 50.12: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Lý thuyết - dạng 2 09:22
 • Bài 50.13: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Lý thuyết - dạng 2 - Ví dụ 1 04:48
 • Bài 50.14: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Lý thuyết - dạng 2 - Ví dụ 2 06:32
 • Bài 50.15: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Lý thuyết - dạng 2 - Trắc nghiệm - câu 1 05:48
 • Bài 50.16: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP ĐỔI BIẾN SỐ - Phần 1,2 - Lý thuyết - dạng 2 - Trắc nghiệm - câu 2 03:42
 • Bài 51: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 1-Lí Thuyết 07:18
 • Bài 51,1: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 1-Ví Dụ 1 06:29
 • Bài 51.2: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 1-Ví Dụ 2 05:03
 • Bài 51.3: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 1-Ví Dụ 3 05:19
 • Bài 51.4: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 1-Ví Dụ 4 04:51
 • Bài 51.5: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN VÀ NGUYÊN HÀM BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 1-Ví Dụ 4-Cách 3 08:22
 • Bài 51.6: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN VÀ NGUYÊN HÀM BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 2-Lí Thuyết-Ví Dụ 5 02:49
 • Bài 51.7: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN VÀ NGUYÊN HÀM BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 2-Ví Dụ 6 02:15
 • Bài 51.8: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN VÀ NGUYÊN HÀMBĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 2-Ví Dụ 7 04:09
 • Bài 52: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Lí Thuyết -Dạng 1 11:14
 • Bài 51,9: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN VÀ NGUYÊN HÀMBĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 2-Ví Dụ 8 04:53
 • Bài 51.10: Dễ dàng xử lý bài toán TÍCH PHÂN BĂNG PP TỪNG PHẦN-DẠNG 2-Ví Dụ 9 03:06
 • Bài 52.1: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Lí Thuyết -Dạng 2 09:51
 • Bài 52.2: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Ví Dụ 1 02:00
 • Bài 52.3: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Ví Dụ 2 02:10
 • Bài 52.4: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Ví Dụ 3 03:32
 • Bài 52,5: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Ví Dụ 4 03:02
 • Bài 52.6: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Ví Dụ 5 04:07
 • Bài 52,7: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Ví Dụ 6 06:59
 • Bài 52.8: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN HÌNH PHẲNG-Ví Dụ 7 08:06
 • Bài 53: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH VẬT 05:35
 • Bài 53.1: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH VẬT-Ví Dụ 1 04:06
 • Bài 53.2: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY-Phần 1 06:55
 • Bài 53,3: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY-Phần 2 06:18
 • Bài 53.4: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY-Ví Dụ 2 01:27
 • Bài 53.5: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY-Ví Dụ 3 05:08
 • Bài 53.6: Hiểu nhanh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY-Ví Dụ 4 04:04
 • Bài 54: Hiểu ngay TÍCH PHÂN CHỌN HÀM - VÀ CHỐNG CASIO-Ví Dụ 1 05:10
 • Bài 54.1: Hiểu ngay TÍCH PHÂN CHỌN HÀM - VÀ CHỐNG CASIO-Ví Dụ 2 05:02
 • Bài 54.2: Hiểu ngay TÍCH PHÂN CHỌN HÀM - VÀ CHỐNG CASIO-Ví Dụ 3 09:49
 • Bài 54.3: Hiểu ngay TÍCH PHÂN CHỌN HÀM - VÀ CHỐNG CASIO-Ví Dụ 4 09:35
 • Bài 54.4: Hiểu ngay TÍCH PHÂN CHỌN HÀM - VÀ CHỐNG CASIO-Ví Dụ 5 06:02
 • Bài 55: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN HÀM ẨN - CÂU VẬN DỤNG CAO-Dạng 1 21:02
 • Bài 55.1: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN HÀM ẨN - CÂU VẬN DỤNG CAO-Dạng 2 12:09
 • Bài 55.2: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN HÀM ẨN - CÂU VẬN DỤNG CAO-Dạng 3
 • Bài 55.3: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN HÀM ẨN - CÂU VẬN DỤNG CAO-Dạng 4 03:40
 • Bài 55.4: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN HÀM ẨN - CÂU VẬN DỤNG CAO-Dạng 5 00:00
 • Bài 56: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN BĂNG CASIO-Ví Dụ 1 10:15
 • Bài 56.1: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN BĂNG CASIO-Ví Dụ 2 02:57
 • Bài 56.2: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN BĂNG CASIO-Ví Dụ 3 03:23
 • Bài 56,3: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN BĂNG CASIO-Ví Dụ 4 06:03
 • Bài 56,4: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN BĂNG CASIO-Ví Dụ 5 04:04
 • Bài 56,5: Xử lý nhanh TÍCH PHÂN BĂNG CASIO-Ví Dụ 6 04:32
 • Bài 57.1: Tổng quan về điểm, véc tơ trong không gian Oxyz 08:12
 • Bài 57.2: Tổng quan về điểm, véc tơ trong không gian Oxyz- tọa độ của điểm 08:20
 • Bài 57.3: Tổng quan về điểm, véc tơ trong không gian Oxyz - Tích vô hướng 03:23
 • Bài 58: Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 09:38
 • Bài 58.2 : Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG - Tọa độ của điểm 08:20
 • Bài 58.3 : Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG - Tích vô hướng 03:23
 • Bài 58.4 : Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG- Ví dụ 1, 2 02:19
 • Bài 58.5 : Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG- Ví dụ 3 02:35
 • Bài 58.6 : Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG- Ví dụ 4 03:14
 • Bài 58.7 : Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG- Ví dụ 5 07:09
 • Bài 58.8 : Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG- Tích có hướng của 2 vecto 06:58
 • Bài 58.9 : Kiến thức nền tảng về VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG- Ví dụ 6 04:00
 • Bài 59: Kiến thức tổng quan vầ phương trình mặt phẳng và đường thẳng 03:37
 • Bài 60: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 03:37
 • Bài 60.1: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Phương Pháp 03:37
 • Bài 61: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 05:11
 • Bài 61.1: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 1-VD1 00:00
 • Bài 61.2 Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 1- VD2-3 03:50
 • Bài 61.3 Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 2- Lý Thuyết 05:14
 • Bài 61.4 Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 2-VD4 04:00
 • Bài 61.5: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 2-VD5 02:52
 • Bài 61.6: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 2-VD6 03:10
 • Bài 61.7: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 2-VD7 04:12
 • Bài 61.8: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 3-Bài Toàn 1-2 08:16
 • Bài 61.9: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 3-Bài Toán 3-4 04:57
 • Bài 61.10: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 3-Bài Toán 5-6 04:47
 • Bài 61.11: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 3-Ví Dụ 8 13:02
 • Bài 61.12: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 3-Ví Dụ 9 06:14
 • Bài 61.13: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 3-Ví Dụ 10 04:34
 • Bài 61.14: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 3-Ví Dụ 11 03:19
 • Bài 61.15: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-DẠNG 3-Ví Dụ 12 04:18
 • Bài 61.16: Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-Vận Dụng Cao-Ví Dụ 13 06:53
 • Bài 61.17 Hệ thống bài toán cốt lõi về PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG-Vận Dụng Cao-Ví Dụ 14 07:27
 • Bài 62: Chinh phục bài toán HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU SONG SONG-Lí Thuyết 12:18
 • Bài 62.1: Chinh phục bài toán HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU SONG SONG-Ví Dụ 1 03:44
 • Bài 62.2: Chinh phục bài toán HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU SONG SONG-Ví Dụ 2 04:05
 • Bài 62.3: Chinh phục bài toán HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU SONG SONG-Ví Dụ 3 05:17
 • Bài 62.4: Chinh phục bài toán HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU SONG SONG-Ví Dụ 4 03:32
 • Bài 62.5: Chinh phục bài toán HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU SONG SONG-Ví Dụ 5 12:22
 • Bài 63: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Lí Thuyết 07:50
 • Bài 63.1: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Ví Dụ 1-2 02:18
 • Bài 63.2: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Ví Dụ 3 03:06
 • Bài 63.3: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Ví Dụ 4 03:15
 • Bài 63.4: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Ví Dụ 5 02:29
 • Bài 63.5: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Ví Dụ 6 07:15
 • Bài 63.6: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Ví Dụ 7 02:43
 • Bài 63.7: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Lí Thuyết Gốc 03:58
 • Bài 63.8: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Ví Dụ 8 02:04
 • Bài 63,9: Chinh phục bài toán GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH-Ví Dụ 9 08:06
 • Bài 64: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Phần 1 15:56
 • Bài 64.1: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Phần 2 06:56
 • Bài 64.2: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Phần 3 06:08
 • Bài 64.3: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Phần 4 06:44
 • Bài 64.4: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Phần 5 05:35
 • Bài 64.5: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Phần 6 03:04
 • Bài 64.6: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Phần 7 02:39
 • Bài 64.7: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Phần 8 03:28
 • Bài 64.8: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Ví Dụ 1 03:28
 • Bài 64.9: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 1-Ví Dụ 2 05:00
 • Bài 64.10: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 2-Phần 1 08:11
 • Bài 64.11: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 2-Phần 2 07:48
 • Bài 64.12: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 2-Ví Dụ 3 09:07
 • Bài 64.13: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 2-Ví Dụ 4 05:43
 • Bài 64.14: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 3-Phần 1 08:57
 • 64.15: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 3-Ví Dụ 5 03:26
 • Bài 64.16: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 3-Phần 2 05:12
 • Bài 64.17: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 3-Ví Dụ 6 03:24
 • Bài 64.18: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 4 01:42
 • Bài 64.19: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 4-Ví Dụ 7 08:35
 • Bài 64.20: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 4-Ví Dụ 8 06:12
 • Bài 64.21: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 5 04:20
 • Bài 64.22: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 5-Ví Dụ 9 02:19
 • Bài 64.23: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 6 03:34
 • Bài 64.24: Dễ dàng với BÀI TOÁN MIN - MAX - CÂU VẬN DỤNG CAO-BÀI TOÁN 6-Ví Dụ 10 03:20
 • Bài 65: Làm chủ bài toán PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-Lí Thuyết 10:46
 • Bài 65.1: Làm chủ bài toán PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-Ví Dụ 1-2-3 06:37
 • Bài 65.2: Làm chủ bài toán PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-Ví Dụ 4 04:09
 • Bài 65.3: Làm chủ bài toán PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-Ví Dụ 5 05:06
 • Bài 65.4: Làm chủ bài toán PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU-Ví Dụ 6-7 07:51
 • Bài 67: Sở hữu toàn bộ DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 10:40
 • Bài 67.1 Các phép toán của số phức 05:37
 • Bài 67.2 Số phức và các phép toán số phức -Ví dụ 1,2 05:44
 • Bài 67.3 Sô phức và các phép toán của số phức - Ví dụ 3,4 03:10
 • Bài 67.4 Số phức và các phép toán số phức -Ví Dụ 5,6 04:35
 • Bài 67.5 Số phức và các phép toán số phức -Ví Dụ 6,7 04:36
 • Bài 67.6 Số phức và các phép toán số phức -Ví dụ 7,8 04:58
 • Bài 68: Sở hữu toàn bộ DẠNG HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC 04:27
 • Bài 68.1 Tìm tập hợp điểm,Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 1 00:51
 • Bài 68.2 Tìm tập hợp điểm, Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 2 01:35
 • Bài 68.3 Tìm tập hợp điểm , Biểu diễn hình học số phức -Ví Dụ 3 01:18
 • Bài 68.4 Tìm tập hợp điểm ,Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 4 01:18
 • Bài 68.5 Tìm tập hợp điểm ,Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 5 01:58
 • Bài 68.6 Tìm tâp hợp điểm ,Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 6 05:40
 • Bài 68.7 Tìm tập hợp điểm, Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 7 07:24
 • Bài 68.8 Tìm tập hợp điểm ,Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 8 06:14
 • Bài 68.9 Tìm tập hợp điểm ,Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 9 02:50
 • Bài 68.10 Tìm tập hợp điểm ,Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 10 04:53
 • Bài 68.11 Tìm tập hợp điểm, Biêu diễn hình học số phức - Ví dụ 11 12:32
 • Bài 68,12 Tìm tập hợp điểm ,Biểu diễn hình học số phức -Ví dụ 12 12:32
 • Bài 69: Sở hữu toàn bộ BÀI TOÁN TÌM TẬP HỢP ĐIỂM CỦA SỐ PHỨC 08:27
 • Bài 69.1 Số phức ,Tìm tập hợp điểm Ví dụ 1 05:17
 • Bài 69.2 Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ 2 03:38
 • Bài 69.3Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ3 01:18
 • Bài 69.4 Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ 4 03:17
 • Bài 69.5 Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ 5 03:56
 • Bài 69.6 Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ 6 05:40
 • Bài 69.7 Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ7 8:04
 • Bài 69.8 Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ8 01:49
 • Bài 69.9 Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ9 05:23
 • Bài 69.10 Số phức ,Tìm tập hợp điểm -Ví Dụ 10 02:40
 • Bài 70: Xử lý nhanh BÀI TOÁN MIN - MAX CỦA SỐ PHỨC - PHẦN 1 10:41
 • Bài 70.1 Xử lý Bài Toán MIN- MAX Của số phức - Dạng 1 - Trường hợp 2 12:38
 • Bài 71: Xử lý nhanh BÀI TOÁN MIN - MAX CỦA SỐ PHỨC - PHẦN 2 - Ví Dụ 5, 6 13:06
 • Bài 71.1: Xử lý nhanh BÀI TOÁN MIN - MAX CỦA SỐ PHỨC - PHẦN 2 - Ví Dụ 7 5:09
 • Bài 72: Xử lý nhanh BÀI TOÁN MIN - MAX CỦA SỐ PHỨC - PHẦN 3 - Ví dụ 8 8:23
 • Bài 72.1: Xử lí nhanh BÀI TOÁN MIN - MAX CỦA SỐ PHỨC - PHẦN 3 - Ví dụ 9 6:17
 • Bài 73: Xử lí nhanh và hay CÂU VẬN DỤNG CAO bằng công thức biến đổi 56:30
 • Bài 74: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Phương Pháp 1_Ví dụ 1 6:01
 • ài 74.1: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Phương Pháp 2- Ví dụ 2 7:20
 • ài 74.2: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Ví dụ 3 7:23
 • ài 74.3: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Ví dụ 4 3:27
 • ài 74.4: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Ví dụ 5 1:16
 • ài 74.5: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Ví dụ 6 2:41
 • ài 74.6: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Ví dụ 7.1 2:32
 • ài 74.7: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Phương Pháp 3 4:07
 • ài 74.8: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Ví dụ 7.2 2:01
 • ài 74.9: Sở hữu toàn bộ PHƯƠNG TRÌNH PHỨC_ Ví dụ 8 5:36
 • Bài 75: Sở hữu ngay các CÔNG THỨC NỀN LƯỢNG GIÁC nhanh nhất (phần 1) 4:37
 • Bài75.1: Cung góc đặc biệt 6:47
 • Bài 75.2 : Dạng tìm điểm biểu diễn góc trên đường tròn lượng giác 3:45
 • Bài 75.4: Dạng áp dụng CT để tính các giá trị lượng giác còn lại- Ví dụ 1 2:27
 • Bài 75.5: Dạng áp dụng CT để tính các giá trị lượng giác còn lại-Ví dụ 2 4:52
 • Bài 76: Sở hữu ngay các CÔNG THỨC NỀN LƯỢNG GIÁC nhanh nhất (phần 2) 4:52
 • Bài 76.1: Công thức cộng 4:53
 • Bài 76.2: Công thức nhân đôi 4:33
 • Bài 76.3: Công thức nhân 3 , công thức hạ bậc 4:44
 • Bài 76.4: Công thức biến tổng thành tích 3:49
 • Bài 76.5: Công thức biến tích thành tổng 3:26
 • Bài 76.6: Dạng chứng minh đẳng thức lượng giác-VD1 2:15
 • Bài 76.7: Dạng chứng minh đẳng thức lượng giác-VD2 3:47
 • Bài 77: Sở hữu ngay kiến thức nền tảng về HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1:13
 • Bài 77.1: Hàm y= sinx 5:50
 • Bài 77.2: Hàm y= cosx 4:13
 • Bài 77.3: Hàm y=tanx 2:47
 • Bài 77.4: Hàm y= cotx 2:11
 • Bài 77.5: Dạng 1 : Tìm tập xác định của hàm số 1:13
 • Bài 77.6: Câu 1-2 3:10
 • Bài 77.7: Câu 3-4 2:31
 • Bài 77.8: Dạng 2 : Xét tính chẵn lẻ của hàm số 2:05
 • Bài 77.9: Câu 5 5:04
 • Bài 77.10: Dạng 3: Chu kì tuần hoàn 0:57
 • Bài 77.11: Câu 6 2:08
 • Bài 77.12: Dạng 4: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất 10:59
 • Bài 78: Phương pháp giải các loại PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 4:24
 • Bài 78.1: Câu 1-2 5:02
 • Bài 78.2: Câu 3-4 6:01
 • Bài 78.3: Phương trình thuần nhất 3:40
 • Bài 78.4: Câu 5-6 4:25
 • Bài 78.5: Câu 7-8 6:12
 • Bài 78.6: Phương trình đẳng cấp 4:31
 • Bài 78.7: Câu 9-10 6:01
 • Bài 79: Phương pháp giải các loại PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ 7:58
 • Bài 79.1: Câu 3-4 11:21
 • Bài 79.2: Câu 5-6 12:57
 • Bài 80: Lý thuyết trọng tâm và bài toán cốt lõi về qui tắc cộng, qui tắc nhân và hoán vị 04:36
 • Bài 80.1: Quy tắc nhân 3:51
 • Bài 80.2: Ví dụ 1 1:33
 • Bài 80.3: Ví dụ 2.1-2.4 6:17
 • Bài 80.4: Ví dụ 2.5 6:07
 • Bài 80.5: Ví dụ 3 3:27
 • Bài 80.6: Hoán vị 04:36
 • Bài 80.7: Ví dụ 4 05:57
 • Bài 80.8: Ví dụ 5 02:16
 • Bài 81: Làm chủ bài toán CHỈNH HỢP - TỔ HỢP 4:58
 • Bài 81.1: Ví dụ 6-7 3:28
 • Bài 81.2: Ví dụ 8 3:19
 • Bài 81.3: Tổ hợp 3:30
 • Bài 81.4: Ví dụ 9-10 2:39
 • Bài 81.5: Ví dụ 11 4:14
 • Bài 81.6: Tổng kết 1:34
 • Bài 82: Làm chủ kĩ năng xử lý bài toán CÓ CHỮ SỐ LẶP- Câu 1 14:27
 • Bài 82.1: Câu 2-3 11:19
 • Bài 82.2: Câu 4 06:38
 • Bài 83: Làm chủ kĩ năng BÀI TOÁN XẾP VỊ TRÍ- Câu 1 05:37
 • Bài 83.1: Câu 2-3 04:22
 • Bài 83.2: Câu 4 06:44
 • Bài 84: Làm chủ kĩ năng giải BÀI TOÁN XÁC SUÂT
 • Bài 84.1: Khái niệm biến cố 11:20
 • Bài 84.2: Khái niệm xác suất 3:53
 • Bài 84.3: Các ví dụ minh họa 1-2-3-4 7:55
 • Bài 84.4: Ví dụ 5-6-7 7:35
 • Bài 84.5: Ví dụ 8-9-10-11 18:24
 • Bài 85: Làm chủ bài toán NHỊ THỨC NEWTON 15:04
 • Bài 85.1: Dạng 1 , Câu 1-2 4:30
 • Bài 85.2: Câu 3 2:48
 • Bài 85.3: Câu 4 4:54
 • Bài 85.4: Câu 5 3:05
 • Bài 85.5: Câu 6 2:30
 • Bài 85.6: Câu 7 6:50
 • Bài 85.7: Dạng 2 4:34
 • Bài 85.8: Câu 8 6:15
 • Bài 85.9: Câu 9
 • Bài 85.10: Dạng 3 4:05
 • Bài 85.11: Câu 10 4:28
 • Bài 85.12: Câu 11 5:23

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thị Lanh
620 học viên 14 khóa học

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lanh là nhà đào tạo NLP hàng đầu Việt Nam và huấn luyện viên NLP cấp Master quốc tế được công nhận toàn cầu của Hiệp hội NLP Hoa Kì (ABNLP) – một trong những hiệp hội lớn nhất trên thế giới về NLP và phát triển cá nhân đỉnh cao.

NLP Trainer tại NLP Top Coach Bangkok Thailand

Công việc của cô là giúp cho các doanh nhân và các cá nhân đột phá không giới hạn sức mạnh của bản thân, trở thành những lãnh đạo vĩ đại, đạt được cuộc sống hạnh phúc, thành công, giàu có, viên mãn và bình an.

Là một nhà đào tạo và huấn luyện viên NLP đầy tài năng và tâm huyết. Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh đã giúp 20.000 người chuyển hóa về tư duy và tiềm năng con người thông qua các chương trình đào tạo khác nhau.

Cô và cộng sự đã giúp hàng trăm chủ doanh nghiệp thay đổi tư duy, thay đổi chiến lược, đánh thức năng lực tiềm ẩn bản thân kiến tạo doanh nghiệp phát triển thịnh vượng và trường tồn.

HỌC VẤN

 • Thạc sỹ Khoa học giáo dục.
 • Master Coach NLP Quốc tế do hiệp hội ABNLP Hoa Kì cấp.
 • NLP Trainer do hiệp hội ABNLP Hoa Kì cấp.
 • NLP Trainer tại NLP Top Coach Bangkok Thailand.
 • Tốt nghiệp Eagle Camp.
 • Thực hành trị liệu dòng thời gian do tổ chức Line Therapy Association, USA cấp.
 • Thực hành NLP do NLP University, USA cấp.
 • Thực hành thôi miên do Hiệp hội thôi miên Hoa kỳ cấp.

KINH NGHIỆM

 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bản thân.
 • Đã giúp 20.000 học viên chuyển hóa có tư duy đúng và thái độ sống tích cực.

MỤC TIÊU TƯƠNG LAI

Giúp 1 triệu gia đình có cuộc sống thành công, hạnh phúc, bình an trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Học viên đánh giá

5
2 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khuất Văn Tú

Nội dung tuyệt quá cô ơi <3

Trương Lệ Thi

Cô dậy hay và rất rễ hiểu em ạ TUYỆT VỜI

800.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 56 giờ 32 phút
Giáo trình: 576 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC